Máme výjimečný talent vyrobit různorodé spojovací součástky


Certifikovaný spojovací materiál různorodých variant a pro rozmanité použití nemusíte složitÄ› hledat. Je k dispozici v příjemném prostoru, který je urÄen pro zákazníky specializované spoleÄnosti. Ta tradiÄní spojovací komponenty, jakými jsou Å¡rouby, matice, nýty, hmoždinky, klínky, podložky i další typy pojiva, dodává nejen firmám na Äeském trhu. Kvalita, která je zaruÄena prvotřídními výrobními postupy, obstojí také v nároÄné konkurenci na poli obchodu mezinárodního.

Naše pojivo lze použít na kov, plast i další materiály

Produktový katalog specializované vývojové, výrobní a distribuÄní spoleÄnosti je místem, kde se stÅ™etává nabídka kvalitního sortimentu, jakým je spojovací materiál, a poptávka nejrůznÄ›jších oborových podniků. Automobilový průmysl, železniÄní doprava, kosmické a letecké inženýrství, strojírenství, stavebnictví a spousta dalších oblastí moderní uchycovací komponenty pro aplikaci konstrukÄních dílů kovových, ocelových i plastových, a to různými metodami, jednoznaÄnÄ› pÅ™ivítají.