Zvířata kolem nás

Nebo možná jsou, ale raději někde ukrytá. Činností „homo sapiens“ již zanikly jednotlivé druhy, a to je velmi špatně. Jako páni světa bychom si měli uvědomit co děláme. Jenže to ne. To asi snad nejde.  

Přece i v Bibli se píše o záchraně zvířat před potopou. Asi znáte. Nebo ne? Ostatně, můžete si sami ověřit, jak na tom jste se svými znalostmi. Jestlipak víte, kolik druhů zvířat zachránil Mojžíš před potopou a vzal je s sebou do své archy? Nevíte? Správnou odpověď se dozvíte až na konci článku.  

komár

Každé zvíře má právo na život. Je samozřejmě jasném, že když mne bude v noci otravovat komár, že mu nepostavím slavobránu a prostě jej zaplácnu. Pokud se trefím. Ale vězte, že i ten obyčejná komár je potřebný pro život. Třeba pro život jiný, slouží totiž jako potrava. Jako jiný další hmyz, a to nejen létající, ale i ten na zemi. Nemusí se nám líbit, ale je prostě potřebný.  

Měli bychom mít určitou úctu ke zvířatům. Nesmí se to samozřejmě přehánět, ale trocha té úcty by skutečně neškodila. Když už je dáno, že je člověk všežravec, měl by vědět co kde a jak. Když už to věděli tak zvaní divoši, myslím nyní severoamerické indiány, měli bychom to vědět i my v dnešní době. Indiáni pozabíjeli jen to, co věděli že zhruba spotřebují a zbytek nechali běžet. Věděli, že například bizoni budou mít další potomky a tím se stádo udržuje při životě. Tím tedy nehrozilo jejich vyhubení. To zvládli až běloši, kteří bezhlavě stříleli dobytek jen tak, pro svou zábavu. Tím byla stáda vyhubena a značnou měrou tak “lovci” přispěli k likvidaci rudého národa.  

pasoucí se stádo

Nuže, dosti kázání, nyní se můžete dočíst správnou odpověď na otázku, která byla položena výše v článečku. Nevím, zda jste potřebovali nahlédnout do Bible. Snad ne, je to příliš jednoduché, protože se přiznám, že je ta otázka chyták. Archu neměl Mojžíš, ale pochopitelně Noe. Tak co, sedli jste mi na lep?