Neziskové organizace

Jak už název napovídá, jedná se o ty organizace, které jsou dobrovolné, a tudíž nedochází k rozdělování zisku a účastníci jsou dobrovolníci. Dalšími znaky je organizovanost a samosprávnost. To znamená, že jsou v podstatě nezávislé a často čerpají různých dotací.
předsudky a diskriminace
Dále je můžeme dělit podle právních norem, a to na spolky, nadační fondy a obecně prospěšné, o kterých se můžete dočíst níže. Nejvíce rozšířené jsou však spolky, které jsou vedené za účelem zájmu či koníčku.
V neposlední řadě také tyto organizace dělíme podle funkcí. První kategorií jsou funkce servisní, které poskytují služby a typické jsou sociální. Dále služby advokátní, které bojují za práva. Ekonomicky prospěšné aktivity jsou filantropické a určitě nesmíte zapomenout a ty nejvíce početné a to zájmové, ty mají za cíl organizovat zájmovou činnost a události.
A nyní několik slibovaných příkladů obecně prospěšné organizace.
VONS -> výbor na obranu nespravedlivě stíhaných
·         Založen byl ještě v komunistickém Československu, a to v roce 1978
·         Cílem bylo zveřejnovat případy politických vězňů a lidí politicky stíhané StB
·         Zakladatelem bylo 17 osobností mezi které patří i náš bývalá prezident Václav Havel či Rudolf Battěk (československý sociolog, filozof a politik)
ruce s písmenky
Určitě nesmíme zapomenout na Chartu 77
·         Vznikla za cílem vyburcovat veřejnost a upozornit na porušování lidských práv v Československu
·         Vznikla, jak už napovídá název, v roce 1977
·         Podepsali ji Václav Havel, Jan Patočka (český filosof a sociolog) a spisovatel Pavel Kohout
Český Helsinský výbor
·         Cíl: podpora svobody národů a občanů. Právo menšin evropské hospodářské a politické jednoty
Amnesty International
·         Je celosvětově nezávislé hnutí na ochranu lidských práv
·         Podporuje a hrání politické vězně
·         V roce 1977 získali Nobelovu cenu
·         Mezi jejich cíle patří Propuštění vězňů, spravedlivé soudy, zrušení trestů smrti a zastavení mučení, ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech a boj proti chudobě
·         Organizují několik akcí. Mezi ty nejvíc populární patří Maraton dopisů, do kterého se může přihlásit každý dobrovolník.